Terminliste for Brevik Blanda Kor

TERMINLISTE

 

                                 VÅREN 2020

JANUAR 

Onsdag 8.            Oppstart i koret

Onsdag 15           Årsmøte og medlemsmøte i  koret              

Fredag 24            Årsmøte og medlemsmøte i TSF på Notodden

Lørdag 25            Korse      landssangerstevne

på Hamar ca. kl. 11.30.                                                

FEBRUAR

Lørdag  29.          Årsfest (Skuddårsfest)

MARS                       

Fre.- Søn.              

13 - 15                  Norsk Sangerforbund  arrangerer

                             landssangerstevne på Hamar 

                             (flyttet til høsten)

APRIL                      

Fredag 17.          Jubilantfest hos HAF på Quality hotell,

                            i Skjærgården Langesund (avlyst)

Lørdag 25           Mini-stevne hos Rygge Mannskor 

                            (avlyst )                                    

MAI

JUNI       

Tors. - Søn..           Landssangerstevne på Hamar

 12 - 14                    (avlyst ) p.g.a Corona

Onsdag 17             Koret synger  på Brevik Syke og         

                                Aldershjem.

 

 

                                   HØSTEN 2020

AUGUST.      

Onsdag 19              Oppstart i koret i Brevik Blanda Kor

SEPTEMBER

OKTOBER

Torsdag 29               Møte på  Notodden

Lørdag 31.               Korseminar Brevik kirke 10 - 17

NOVEMBER

Onsdag 11               Ingen øvelse, men mulig medlemsmøte.

DESEMBER         

 Onsdag 2                 Julesang i Stridsklev kirke                                   

 

                                 VÅREN 2021    

JANUAR

Onsdag 6                   Oppstart i koret

FEBRUAR

Lør. 27                     Konsert i Brevik kirke og årsfest              

MARS

Fre. - Søn.

12 - 14                     Landsstyremøte (fredag)

                                Landsmøte  (lørdag - søndag)

APRIL

MAI

JUNI

Fre. - Søn.

4 - 6                              Landssagerstevne på Hamar

                  

 

 

                            HØSTEN 2021

AUGUST


SEPTEMBER


OKTOBER
NOVEMBER

DESEMBER


 
               VÅREN 2022

 JANUAR

                   

                      

FEBRUAR

MARS

APRL

MAI

JUNI           

 14 - 19              NASOM, nordisk stevne i Helsingfors

Tors. - Søn.