Brevik Blanda Kor

STYRET.

Styret i 2019

Leder. 
Gro Bakke Eriksen
Skrapeklevvn. 15 E.
3937 Porsgrunn
Tlf. 995 18 483
gro@brevikblandakor.net

Nestleder.
Aud Strand
Øvaldvn. 37
3944 Porsgrunn
Tlf. 35 51 20 71 / 415 66 384
austrand@online.no

Sekretær.
Leif Egil Bakke
Marsvn. 7,
3942 Porsgrunn
94 14 96 78
legibakk@hotmail.com


Kasserer.
Laila Gulløy
Bjørkegt. 15 C
3950 Brevik
35 57 00  68 / 996 22 606
erlgull@online.no

Styremedlem
Per Christian Sundby
Hans Pettersvei 22
3960 Stathelle
Tlf. 92 65 93 50
pechr-su@online.no

1.vara 
Alma Høgnadottir
Trosvikvn. 37 A,
3950 Brevik
Tlf. 415 04 411
almadis@live.no







Hvis noen ønsker å legge noe inn på hjemmesiden til Brevik Blanda Kor.
Send dette til austrand@online.no
mrk. hjemmesiden