Brevik Blanda Kor

STYRET.

Styret i 2020 

Leder. 
Gro Bakke Eriksen
Skrapeklevvn. 15 E.
3937 Porsgrunn
Tlf. 995 18 483
gro@brevikblandakor.net

Nestleder.
Aud Strand
Øvaldvn. 37
3944 Porsgrunn
Tlf. 35 51 20 71 / 415 66 384
austrand@online.no

Sekretær. 
Grethe Garstad
Bjerkesethveien 101
3967 Stathelle
Tlf. 95 89 13 84
ggarst4@gmail.com


Kasserer.
Leif Egil Bakke
Marsvn. 7
3942 Porsgrunn
94 14 96 78
legibakk@hotmail.com


Styremedlem
Per Christian Sundby
Hans Pettersvei 22
3960 Stathelle
Tlf. 92 65 93 50
pechr-su@online.no

1.vara 
Alma Høgnadottir
Trosvikvn. 37 A,
3950 Brevik
Tlf. 415 04 411
almadis@live.noHvis noen ønsker å legge noe inn på hjemmesiden til Brevik Blanda Kor.
Send dette til austrand@online.no
mrk. hjemmesiden