Brevik Blanda Kor

Korets æresmedlemmer

Rita Gulløy

 Rita Gulløy ble utnevnt til æresmedlem på årsmøte i februar 2015. Da hadde Rita vært med i koret i 48 år. Hun startet opp i Dalen Blanda Kor i 1967 og vært en trofast og aktiv sanger i koret i alle disse årene.Hun fortsetter som aktiv sanger etter utnevnelsen som æresmedlem.

bl. fanevakt, valgkomite, underkasserer,m.m. Hun har også vært styremedlem og sekretær i styret.

Et av vervene  hvor hun har utmerket seg er som reiseleder for koret. Hun legger mye arbeid med å tilrettelegge reisen  for sangerne som skal  på  tur.

Rita Gulløy har hatt mange verv  i koret som