Brevik Blanda Kor

STYRET.

Styret i 2020 

Leder. 
Gro Bakke Eriksen
Skrapeklevvn. 15 E.
3937 Porsgrunn
Tlf. 995 18 483
gro@brevikblandakor.net

Nestleder.
Per Christian Sundby
Hans Pettersvei 22
3960  Stathelle
Tlf. 92 65 93 50

Sekretær. 
Grethe Garstad
Bjerkesethveien 101
3967 Stathelle
Tlf. 95 89 13 84
ggarst4@gmail.com


Kasserer.
Leif Egil Bakke
Marsvn. 7
3942 Porsgrunn
94 14 96 78
legibakk@hotmail.com


Styremedlem

Alma Høgnadottir
Trosvikvn. 37 A,
3950 Brevik
Tlf. 415 04 411
almadis@live.no


Hvis noen ønsker å legge noe inn på hjemmesiden til Brevik Blanda Kor.
Send dette til gro@brevikblandakor.net
mrk. hjemmesiden