Brevik Blanda Kor

Litt om vår historie

Kort fortalt om vår historie.

Høsten 1943 var det en vennegjeng som gikk med tankene om å starte et sangkor. Dette var midt i krigens herjinger og ikke så enkelt å samle folk. 

Disse modige menneskene gikk likevel ut i nærmiljøet og Dalen Fabrikker for å verve medlemmer til et kor.

Den 3 mars 1944 møtte 96 personer på "Brakka"  som huset ble  kalt og skulle brukes til øvingslokale.Det var krig og det var forbudt å samle store folkemengder i lokaler. Derfor foregikk alt bak blendingsgardiner på "brakka"  Det ble valgt styre og vedtekter ble fastsatt. Koret fikk navnet " Dalen og omegn bl. kor". Senere byttet koret navn til Dalen Blanda kor som var navnet fram til 2016. I året 2016  byttet koret navn til Brevik Blanda Kor